Позачерговий З'їзд Громадської Організації «АОПА УКРАЇНИ»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняти рішення про обрання головуючого та секретаря для ведення протоколу З’їзду
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АОПА УКРАЇНИ».
2. Затвердження порядку денного та регламенту З’їзду ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«АОПА УКРАЇНИ».
3. Обрання Президента та Віце-президента ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АОПА
УКРАЇНИ».
4. Обрання членів Ради ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АОПА УКРАЇНИ».
5. Різне.

УХВАЛИЛИ: обрати Литовченка Олега Володимировича на посаду Президента
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АОПА УКРАЇНИ», Пугача Ігоря Борисовича на посаду
Віце-президента ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АОПА УКРАЇНИ».

УХВАЛИЛИ: обрати членами ради ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АОПА УКРАЇНИ»
Брай Надію Василівну, Литовченка Олега Володимировича та Пугача Ігоря Борисовича.

УХВАЛИЛИ: уповноважити Гончаренка М.Д. подати документи для державної
реєстрації змін.

Протокол позачергового З'їзду ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АОПА УКРАЇНИ» від 1 серпня 2021 року >>